Midtbyens Fællesforum
Christiansbjerg Fællesråd er med i et samarbejde, der hedder Midtbyens Fællesforum. 
Det består af Fællesrådene i Midtbyen samt Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd.
Det blev oprettet, fordi vi kunne/ kan se nogle fælles udfordringer i forhold til den fortætning, der sker i Århus. Det er jo officiel politik, at Århus skal fortættes, men spørgsmålet er, om det altid gøres på den mest hensigtsmæssige måde, for med fortætning følger øget trafik, parkeringsproblemer og bebyggelse af grønne områder.

Med hjerte for Århus
Det andet samarbejde, vi har valgt at deltage i er ”Med hjerte for Århus”, der dækker bredere.
Det består af repræsentanter fra Fællesråd, Grundejerforeninger, Borgergrupper.
Tankegangen bag dette netværk er, at samtidig med at borgere kommer fra hver deres lokalområde, er vi alle Århusianere, som har en fælles interesse i, at byen udvikler sig ordentligt.
Grundlaget for ”Med hjerte for Århus” er:

  • Aarhus bevarer sine historiske kulturmiljøer
  • At Aarhus bevarer og fremmer nye grønne åndehuller i byen
  • At styrke beboerdemokrati, indflydelse og involvering i forhold til lokalplaner
  • At kvalificere dialogen med Aarhus Byråd
  • At byudviklingen i Aarhus sker under hensyntagen til sammenhængende bymiljøer, bæredygtighed, klimaaftryk og energi

Se mere på
http://sagerdersamler.dk/med-hjerte-for-aarhus/

 

 

Åbent brev til Borgmester Bundsgaard og Rådmand Simsek

Af fællesrådene i midtbyen

Kronik af N.C Sidenius , Trøjborg Fællesråd Hvorfor taber beboerdemokratiet i Aarhus

Bragt i Aarhus Stifttidende