Aarhus kommunes parkeringspolitik

Vi modtager mange henvendelser fra beboere på Christiansbjerg omkring øget mængde af parkerede biler. De parkerede biler skaber særligt udfordringer ift. dårlige oversigtsforhold fra sideveje og indkørsler.

Hver gang vi mødes med kommunen har vi emnet med som punkt, og kommunen er klar over, at det er en udfordringer, der bliver større og større.  

Kommunen har dog ikke nogen nem løsning på problemet, da mange af “håndtagene” risikerer at flytte problemet fra én vej til en nabovej, hvis det ikke tænkes som en samlet løsning for området. 

Kommunen er igang med at se på udfordringen internt, men det er for tidligt for dem at komme med et bud på konkrete løsninger. 

Én af løsningerne vi blandt andet har drøftet med kommunen er indførsel af beboerparkering på Christiansbjerg. 

Christiansbjerg er under observation ift. indførsel af beboerparkering. Men hvad er beboerparkering og hvad vil det betyde for dig?

Læs mere i kommunens parkeringspolitik fra 2018: https://aarhus.dk/media/11206/parkeringspolitik-2018.pdf

Læs mere om Aarhus Kommunes beboerparkering her: https://www.aarhus.dk/borger/trafik-og-parkering/parkering/ansoeg-om-beboerlicens