Høringsbrev

Det er nu muligt at indgive høringssvar. Læs mere i orienteringsbrevet.

Forsøgsordning med vejlukninger på Oslogade

Som et forsøg på fredeliggørelse af et område, der idag er plaget af gennemkørende trafik, har Aarhus Kommune foreslået at lave en forsøgsordning med lukning af Oslogade.

Konkret er ønsket at lukke Trondhjemsgade og Stavangergade midt på, for at blokere for gennemkørende trafik. Dog vil der blive etableret cykelsluse, så cykelister stadig kan passere igennem området.

Derudover bliver indsnævringen på Stavangergade (mod Norges Allé) fjernet.

I første omgang er Fællesrådet blevet enige med Aarhus Kommune om at afprøve vejlukningen for at se, hvordan det vil fungere samt påvirke de omkringliggende veje.

Planen er som følger:

  • I løbet at sommeren 2019 kan beboerne i området forvente at modtage en orientering i deres e-boks omkring forsøgsordningen.
  • Herefter opsættes betonklodser i ca. 12 måneder for at teste vejlunkningen af.
  • i foråret 2020 afholdes et evalueringsmøde med Aarhus Kommune, hvor vi kan høre og fortælle om oplevelserne med forsøgslukningen.
  • Hvis det ønskes at gøre løsningen permanent vil der herefter være en høringsperiode, hvorefter forslaget skal vedtages på byrådet.
  • Hvis vejlukningen godkendes på byrådet vil anlægsarbejdet begynde herefter.