Referat 2022

Referat fra generalforsamlingen i 2022

Dagsorden ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden til generalforsamling d. 14. marts 2022

Bestyrelsens beretning for 2021

Til generalforsamlingen d. 14/3 2022

Tidligere generalforsamlinger

Bestyrelsens beretning for 2020

Skriftlig beretning 2020

Regnskab 2019

Referat Generalforsamling Christiansbjerg Fællesråd april 2017

Referat fra generalforsamling 2016

Del siden