Evaluering af den sydlige del af supercykelstien

d. 25. november 2019 udgav Aarhus Kommune en evalueringsrapport vedr. den sydlige del af supercykelstien.

Evalueringen drejer sig om strækningen mellem Paludan Müllers Vej og Fuglebakkevej. Læs evalueringsrapporten her:

https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/trafik-og-infrastruktur/evaluering-moellevangs-alle-syd/

Supercykelsti på Møllevangs Allé

Torsdag den 16. november var supercykelstiudvalget i Christiansbjerg fællesråd til møde med Pablo Celis fra Center for Byudvikling og Mobilitet og Lars Clausen fra Center for byens anvendelse. På mødet blev seneste nyt i planlægningen af cykelstien præsenteret og udvalget fremlagde ønsker i forhold til, hvad der kan lade sig gøre med de nuværende skitser (se: http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Projekter/Anlaeg/Hoejklasset-Cykelrute/Moellevangs-Alle-nord.aspx.

Følgende blev noteret:

  1. Undersøg muligheden for at bruge lidt ”skrappere” bump
  2. Undersøg om beplantning fra den sydlige del kan gentages på den nordlige del (kun lav beplantning – ikke træer)
  3. Indkalde til nye møde med Fællesrådet angående forsøgslukning af Møllevangs Allé/Helhedsplan for trafikafvikling
  4. Undersøg muligheden for at lægge nyt slidlag på Møllevangs Allé 
  5. Farver på bump ønskes udbredt til hele gaden

Der er licitation på udførelse af det samlede projektet på Møllevangs Allé mellem jul og nytår og det forventes at kunne gå i jorden omkring påske.

 

 

Plan for Møllevangs Allé nord

Invitation til informationsmøde den 15_03_2017

Forslag til ny udlægning

Invitation til informationsmøde Højklasset cykelrute på Møllevangs Allé og Fuglebakkevej

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 16.30 – 18.00
Hos Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, lokale 0.302
Tilmelding skal ske til meno@aarhus.dk senest den 12. maj.