Status på arbejdet

Pr. november 2019 ser det ud som om arbejdet på Nordbjerg-grunden ved Kalmargade er gået i stå. Men trods den manglende udvikling er arbejdet i fuld gang.

Udvikleren har for længe siden indgået en aftale omkring byggeriet med en pensionskasse, men da sagsbehandlingen er lang er der ikke påbegyndt noget byggeri endnu.

Borgermøde og workshop

Aarhus Kommune indkalder borgere langs Randersvej til at bidrage med ideer og forslag til den kommende udvikling langs Randersvej

Kom og hør om Aarhus Kommunes arbejde med helhedsplanlægningen langs Randersvej. Du vil blive orienteret om vores indledende arbejde og får mulighed for at komme med dine inputs og ideer.

Tirsdag d. 19. marts i Sportssalen på Katrinebjergskolen fra kl. 17-19

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest torsdag d. 15. marts

Programmet for borgermødet vil være tilgængeligt fra d. 15. marts på www.aarhus.dk under ”Helhedsplaner og udviklingsplaner”.

 

 

 

 

 

Høringssvar til "Omdannelse af parcelhusområde til boligområde med etageboliger ved Randersvej og Kalmargade"

I forbindelse med den forudgående offentlige høring af ovennævnte forslag til kommuneplanændringerne.

Byrådet har behandlet de indkomne bemærkninger til den offentlige høring af forslag til kommuneplanændringerne og godkendt offentlig fremlæggelse af et forslag til ændring af kommuneplanen - Tillæg nr. 95 til kommuneplan 2013.

Tillægget findes i forslag til lokalplan nr. 1048 – Boligområde mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade, som er godkendt af byrådet og offentlig fremlagt fra den 4. april til den 30. maj 2017.

Lokalplanforslaget er offentliggjort den 4. april 2017 og kan ses på nettet www.aarhus.dk/lokalplaner under emnet Lokalplanoversigt og Igangværende lokalplaner.

Behandlingen af din indsigelse/bemærkninger kan ses via nedenstående link, klik på indstillingen og se i afsnit 5.6:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-03-22/Referat-23e3/Lokalplan-1048-Boliger-mellem-Randersve.aspx

 

Se i øvrigt link til annoncen, hvor der også findes klagevejledning:

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2017/2-kvartal/Forslag-til-Lokalplan-nr-1048-Boligomraade-Kalmargade.aspx?page=1

 

 

 

 

 

Forhøring - Randersvej og Kalmargade

Omdannelse af parcelhusområde til boligområde med etageboliger
ved Randersvej og Kalmargade.

Orienteringsmøde Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19:00 - 21:00 på biblioteket på Katrinebjergskolen.