Lokalplanen skal i udvalgsbehandling

På byrådsmøde d. 2/2 2022 blev lokalplanen 1117 vedtaget.

Læs om byrådets behandling her: https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=a3bdea31-cf1e-4c83-9a91-e90eb19a6246

Oplæg til offentlig høring

Tidligere oplæg fra kommunen

Godkendt lokalplan 1117, for området Katrinebjerg 2

Lokalplan godkendt af byrådet d. 2/2 2022

Høringssvar 2021

Christiansbjerg Fællesråds høringssvar 2021