BORGERMØDE OM CHRISTIANSBJERG´S FREMTID.

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 17-19 i Katrinebjergskolens festsal.

Op mod 300 villaer er i farezonen – mød op til borgermødet og giv din/ jeres mening til kende!

Invitation til borgermøde d. 5. maj 2022

Læs om borgermødet i pdf-filen

Helhedsplan for Randersvej

Aarhus Kommune arbejder med en omfattende helhedsplan for Randersvej, der strækker sig langt ind i villakvarteret på Christiansbjerg.

Om helhedsplanen skriver Aarhus Kommune:

Helhedsplanens område er afgrænset af Ringgaden mod syd og Ringvejen mod nord. Derudover er områdeafgrænsningen defineret ud fra et princip om stationsnærhed til de fire letbanestationer Aarhus Universitet/Ringgaden, Stjernepladsen, Stockholmsgade samt Vandtårnet/Ringvejen.   
Baggrunden for helhedsplanen er udpegningen af strækningen langs Randersvej som en del af vækstaksen ”Vidensaksen” i Kommuneplan 2017. Derudover ønsker flere private at byudvikle i området.
Helhedsplanen har til formål at løfte Christiansbjerg langs Randersvej og skabe et attraktivt byområde og bydelscenter.
 
På byrådsmøde d. 15. december 2021 blev planen behandlet på byrådsmøde. Læs og hør om behandlingen gennem dette link (punkt 26):
https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=335193be-f305-434c-9b47-56ae3f920ed0&fritekst=lokalplan%201117