Vi kommer ikke uden om, at de trafikale udfordringer på Christiansbjerg er store, og hele tiden bliver større. Trafik målinger viser, at der i dag kører langt flere biler ind igennem Christiansbjerg, end tidligere og det er ikke allesammen bilister, der bor i området - de fleste er faktisk på gennemkørsel fra Randersvej og til Ringgaden. Det affødte mange holdninger til kommunens lukning af adgang til Langelandsgade fra Randersvej. Fællesrådet har selvfølgelig haft problematikken oppe at vende med kommunen, men hidtil har det ikke givet det ønskede resultat, nemlig en genåbning af adgangen fra Randersvej ned af Langelandsgade mod Ringgaden.

Der er naturligvis også hele spørgsmålet om hvordan man i fremtiden skal håndtere, at kommunen tvinger offentlig trafik ned af små, private fællesveje, med en ekstra stor økonomisk byrde for beboerne på vejen til følge

Mobilitetsudfordringer på Christiansbjerg

I et samarbejde mellem Christiansbjerg Fællesråd og Aarhus Kommune er der udpeget en række mobilitetsudfordringer i området.

Skoleleder: Folk kører for stærkt på trods af skolepatrulje

03-September-2017

Biler skal køre langsommere på visse veje i byerne, mener minister. Forslag vækker begejstring på skole i Aarhus.

Et af de steder, hvor de nye regler bliver modtaget med kyshånd er i bydelen Christiansbjerg i Aarhus.

Her har Katrinebjergskolen gentagne gange henvendt sig til kommunen for at få sænket fartgrænsen på vejene omkring skolens område.

- Vi har valgt at se nærmere på Christiansbjerg, fordi flere borgere og det lokale fællesråd har ønsket, at farten bliver sænket i boligområdet. De oplever desuden meget gennemkørende trafik, som fartzonen kan være med til at mindske, siger Lise Guldager Hoppe, der er ingeniør i Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune.

Læs hele artiklen her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-09-skoleleder-folk-koerer-for-staerkt-paa-trods-af-skolepatrulje

Foretræde for Teknisk Udvalg på Aarhus Rådhus

Christiansbjerg Fællesråd havde i dag foretræd for Teknisk Udvalg på Aarhus Rådhus vedr. ”Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2016-2019”. Vi har i Christiansbjerg Fællesråd arbejdet på trafiksikkerhed i området siden 2013 med særlig stor fokus på Brendstrupvej. Her har vi løbende været i dialog med "Center for byens anvendelse, Teknik og Miljø" i kommunen og gjort et ihærdigt forsøg på at få afsat midler i Anlægsprogrammet til at få nedsat hastigheden på Brendstrupvej.

Grundet for høj hastighed på Brendstrupvej opstår der dagligt mange farlige situationer for især skolebørn til og fra Katrinebjergskolen. Christiansbjerg Fællesråd ønsker en helhedsløsning, der især sikrer begrænsning af den alt for høje hastighed, som den brede vej ellers indbyder til. I forhold til trafikudviklingen for området bl.a. pga. de planlagte byggerier på Katrinebjerg, kan der forudsiges endnu større pres i fremtiden. Christiansbjerg Fællesråd havde derfor ønsket at få foretræde for Teknisk Udvalg for at forklare vigtigheden af, at Brendstrupvej og de trafikale problemer omkring Brendstrupvej kommer på anlægsprogrammet i år.

På nuværende tidspunkt, har Center for Byudvikling og Mobilitet og Center for Byens anvendelse, Teknik og Miljøer iværksat en samlet proces omkring trafikken på Christiansbjerg. Målet er at udarbejde en ny trafikplan for hele det område, som er afgrænset af Paludan-Müllers Vej, Randersvej, Ringvejen og Ringgaden. I forbindelse med udarbejdelsen af planen vil der blive set på den overordnede trafikstruktur, og en række forskellige trafikale virkemidler vil komme i spil.

Svar på henvendelse om Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2016-2019

Indsigelse til anlægsprogrammet 2016

Trafiktal Christiansbjerg

Trafiktal Christiansbjerg

Ændring i trafik efter lukning af Stavangergade i den nordlige ende af vejen

Ændring i trafik efter lukning af Stavangergade i den nordlige ende af vejen

Del siden