Fælles arbejdsdag d. 26/3

Arbejdsgruppen for det grønne område ved Christianskirken (se arbejdsgrupperne nedenfor) inviterer til fælles arbejdsdag d. 26/3 kl. 10.

Arbejdsgruppen har det sidste halve års tid arbejdet sammen med kommunen omkring en plan for det grønne område bag Christianskirken. Ønsket et, at gøre området endnu mere brugervenligt, mere grønt og farverigt. Måske har I allerede bemærket. at der er kommet høngekøjer og bænke op?

Lørdag d. 26/3 kl. 10 mødes arbejdsgruppen og planter blomster og træer - og du er inviteret til at være med!

På dagen medbringer arbejdsgruppen tegninger over området og idéer til nye tiltag.

Initiativer på Christiansbjerg

Fællesrådet har etableret 4 arbejdsgrupper, der skal arbejde med udviklingen af forskellige områder på Christiansbjerg.

Det er arbejdsgruppens opgave at få de gode idéer, indgå i drøftelser med kommune, beboere, erhvervsdrivende mv i området, søge eventuelle midler (hvoraf Aarhus Kommune også støtter) samt være dem, der får jord under neglende når hullerne skal graves og skruerne skrues i.

De konkrete områder er:

1. Norges Plads. Det grønne område bag christianskirken (idag fodboldbane og legeplads). Der har været forslag om basketbane, skakborde, biodiversitet mv.

2. Det grønne område mellem Østerøgade og Reykjaviksgade (idag fodboldbane) Kunne det være biodiversitet, aktivitetsredskaber el.lign.?

3. Færøstien - dekoration af stien med f.eks. malerier i samarbejde med en kunstner. Undersøgelse af muligheder for belysning [Nedlukket grundet manglende opbakning fra beboerne omkring Færøstien]

4. Den grønne plæne ved Dybkjærvej/Paludan Müllers Vej. Evt. plantning af hæk, for at afskærme området for Paludan Müllers Vej og signalere, at man nu kommer ind i et villaområde.

Arbejdsgruppernes opgave:

I maj 2021 blev de 4 arbejdsgrupper nedsat, hvoraf arbejdsgruppe 3 hurtigt blev lukket igen grundet manglende opbakning. Arbejdsgrupperne er selvorganiserende, det vil sige, at de arbejder som selvstændige enheder med deres idéer til de grønne områder.

Fællesrådet glæder sig til at se, hvad arbejdsgrupperne finder på at idéer og får udrettet.