Lokalplan for Katrinebjerg 1

Blandet bolig- og erhvervsområde på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg.

Lokalplan 1052 blev vedtaget i december 2017.

Læs lokalplanen her nedenfor.

Lokalplan 1052

Referat af workshop om Byens Udvikling og Vækst på Katrinebjerg