08-04-2021

Generalforsamling 2021

Grundet Covid-19 afholder Fællesrådet ikke generalforsamling i 2021, men medlemmerne kan se frem til at modtage en kortfattet skriftlig beretning fra årets der gik.

Vi mangler medlemmer i bestyrelsen og suppleanter. Skriv til info.christiansbjergfaellesraad@gmail.com, hvis du er interesseret i at være med.